Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Křesťanské hudební festivaly v České republice a na Slovensku

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

jmenuji se Bc. Markéta Maňáková a oslovuji Vás s prosbou o vyplnění dotazníku ke své diplomové práci. Dotazník se zaměřuje na účastníky křesťanských hudebních festivalů v České republice a na Slovensku. Vyplněním dotazníku pomůžete zjistit důležité informace o těchto festivalech. Zjištěné informace zůstanou anonymní a budou použity jen pro diplomovou práci.

Vyplnění dotazníku vám zabere cca 10 min.

Dotazník je zcela anonymní.

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali pro vyplnění tohoto dotazníku.

Jsem:
Povinná odpověď

Věk:
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Národnost:
Povinná odpověď

Kraj:
Povinná odpověď

Zbývá 100 znaků

Hlásím se k:
Povinná odpověď

Zbývá 100 znaků

Co pro mě znamená hudba? (lze vybrat více možností)
Povinná odpověď

Je hudba v životě člověka důležitá?
Povinná odpověď

Který hudební žánr preferuješ? (lze vybrat více možností)
Povinná odpověď

Která 3 slova se Ti poprvé vybaví, když se řekne: „Křesťanský hudební festival“?
Povinná odpověď

Kolikrát jsi již navštívil křesťanský hudební festival?
Povinná odpověď

Co Tě oslovuje na křesťanské moderní hudbě?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Vyber křesťanský festival, na kterém jsi byl nebo budeš přítomen: (lze vybrat více možností)
Povinná odpověď

Seřaď následující možnosti podle toho, co Tě nejvíce přiměje k návštěvě křesťanského festivalu? (1- nejvíce, 11 - nejméně)
Povinná odpověď

 • 1. Duchovní obohacení/načerpání
 • 2. Skvělá hudba
 • 3. Zvědavost
 • 4. Modlitba/přímluvná modlitba
 • 5. Vyplnění volného času
 • 6. Zajímavé kapely
 • 7. Setkání s přáteli
 • 8. Kulturní zážitek
 • 9. Hledání Boha
 • 10. Workshopy
 • 11.
Zbývá 100 znaků

Pomohla Ti křesťanská moderní hudba nějak v životě?
Povinná odpověď

Pokud jsi na předchozí otázku odpověděl ANO, napiš, v čem a jak?

Zbývá 1500 znaků

Písničky mohou obsahovat a často obsahují nějaké křesťanské poselství. Co si myslíš o tomto způsobu evangelizace mezi mladými lidmi? (lze vybrat více možností)
Povinná odpověď

Co Ti tyto festivaly dávají po duchovní stránce?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Zapojil jsi se někdy na festivalu do dobrovolnické/přípravné činnosti?
Povinná odpověď

Pokud jsi na předchozí otázku odpověděl ANO, napiš, co Tě k zapojení do dobrovolnictví vedlo/vede? Co Ti tato služba druhým dala/dává?

Zbývá 1500 znaků

Vnímáš nějaké rozdíly, v čem se liší křesťanské festivaly na českém a slovenském území?
Povinná odpověď

Pokud jsi na předchozí otázku odpověděl ANO, napiš, v čem se podle Tebe odlišují?

Zbývá 1500 znaků

Jak jsi celkově spokojený s organizací a programem křesťanských hudebních festivalů, které jsi navštívil? (1* málo spokojený, 5* velmi spokojený)
Povinná odpověď

0/5

Pokud Tě napadá něco, co považuješ za důležité mi sdělit, napiš! :)

Zbývá 1500 znaků