Deprese/Depression

Dobrý den, mé jméno je Laura Lichovníková a jsem studentkou Gymnázia Zikmunda Wintra. Dovolte mi, si vypůjčit trochu vašeho času na vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník na téma deprese jsem si, v rámci výuky předmětu základních sociálních věd, zvolila, jelikož k tomuto tématu existuje mnoho desinformací. Dotazník je naprosto anonymní, vaše odpovědi budou používány pouze jako součást statistiky. Děkuji Vám.

Hello, my name is Laura Lichovníková and I am a student of the Zikmund Winter Grammar School. Allow me to borrow a bit of your time, in order to fill out this survey. I chose the topic depression, within the class of social studies, for there exists a lot of disinformation surrounding the topic. This survey is completely anonymous, your answers are only going to be used as statistics.

Thank you.

Spustit dotazník teď/Start the survey now