Postavení žen ve vedoucích funkcích

 Vážená/ý respondentko/te,


rád bych Vám poděkoval za Váš čas a úsilí věnované vyplnění mého dotazníku. Vaše cenné připomínky a názory jsou klíčové pro mojí závěrečnou diplomovou práci v rámci programu MBA. Věřím, že získané informace přispějí k lepšímu porozumění zkoumanému tématu a pomohou mi v mém akademickém růstu.


Děkuji Vám za Vaši podporu a přeji Vám krásný den.


Jiří Hosnedl


dotazník je anonymní

Spustit dotazník teď