Hodnocení spokojenosti pacienta v Nemocnici Český Brod s. r. o.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku, který nám pomůže v budoucnu zlepšit kvalitu poskytované zdravotnické péče.

1 Jste ?
Povinná odpověď

2 Do které věkové kategorie patříte ?
Povinná odpověď

3 Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je ?
Povinná odpověď

4 Jak byste ohodnotili Vašeho lékaře, sestřičku a ostatní zdravotnický personál ?
Povinná odpověď

Souhlasím
Spíš souhlasím
Spíš nesouhlasím
Vůbec nesouhlasím
Vyslechnou Vás a věnují se Vám
Vysvětlí Vám, co chcete vědět
Dobře s Vámi zacházejí a poradí Vám
Chovají se přátelsky a jsou nápomocní
Odpovídají na Vaše otázky

5 Jak byste celkově hodnotil/a péči, která Vám zde byla poskytnuta ?
Povinná odpověď

6 Vyhovovala Vám doba ranního buzení ?
Povinná odpověď

7 Jak byste ohodnotil/a kvalitu jídla ?
Povinná odpověď

8 Jaké množství jídla jste dostával/a ?
Povinná odpověď

9 Jak byste ohodnotil/a vybavenost našeho zdravotnického zařízení ?
Povinná odpověď

Výborné
Dobře
Ne velmi dobře
Špatně
Upravenost a čistota
Vybavenost pokojů
Pohodlnost a bezpěčnost
Soukromí

10 Doporučil/a byste nás svojí rodině nebo známým?
Povinná odpověď

11 Co bychom měli změnit nebo vylepšit ?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků