Dotazník 3a - žáci před vyzkoušením úloh

Dobrý den,

jmenuji se Tomáš Šplíchal a jsem studentem navazujícího magisterského studia na

Katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Píši diplomovou práci na téma „Diferenciace ve výuce matematiky a gradované úlohy v geometrii jako cesta k porozumění“.

Tento dotazník je určen pro žáky na 4letých gymnáziích a žáky vyšších ročníků víceletých gymnázií a jeho cílem je poskytnout data k posouzení míry porozumění před řešením sady planimetrických konstrukčních úloh.

Prosím, věnujte mu několik minut Vašeho času a odpovězte na níže uvedené otázky.

Spustit dotazník teď