Odesílám Dotazník...

Vážená paní,

Vážený pane.

Pokud se Vám, jako válečnému veteránovi, dostal do ruky tento anonymní dotazník, dovolujeme si obrátit se na Vás se prosbou o jeho vyplnění, který se věnuje otázkám života válečných veteránů po návratu z mise. Jedná se o problematiku, o které veřejnost prakticky neví. O problematiku života lidí, kteří riskovali a nezřídka i dali vše, co měli, aby neméně často sami prakticky o vše přišli. Snažíme se docílit toho, aby se občané této země ke svým hrdinům přestali obracet zády a aby se k nim společnost postavila tak, jak si zaslouží, s úctou a respektem. Výsledky tohoto zkoumání budou využity mj. pro prezentaci problematiky v kompetentních kruzích za účelem pozvednutí prestiže válečných veteránů a poskytnutí SKUTEČNĚ efektivní pomoci těm z nás, kteří to potřebují. Prosíme Vás tedy o pomoc, jak s vyplněním dotazníku, tak s adresným šířením k dalším veteránům, ať už přímo nebo třeba v interních internetových nebo FB skupinách. Za čas věnovaný vyplnění dotazníku děkujeme.

Věk:

Pohlaví:

Počet roků CELKOVĚ strávených v činné službě

Počet misí delších než jeden měsíc

Jste stále v činné službě?

Celková doba, strávená na zahraničních misích

Profesní analýza - primárně zařazen(a) u bojového/nebojového (podpůrného) útvaru (instruktoři a zdravotnický personál v akutní a postakutní péči se počítá jako bojový útvar).

Celková doba, strávená v oblasti přímých vojenských/bezpečnostních operací, včetně doby, strávené na základně, nacházející se v takovéto oblasti (i „green zones“):

Celková doba, v řádu dnů, strávená přímým nasazením v bojových operacích (včetně patrolingu, CPU výcviku):

Byl(a) jste během svého působení v misích v přímém ohrožení života?

Byl(a) jste během svého působení v misích v přímé konfrontaci s něčí ztrátou života nebo těžkým zraněním?

V jedné větě popište svůj nejhorší zážitek z misí:

500

V jedné větě popište svůj nejlepší zážitek z misí:

500

Za pomoci (pokud možno jednoslovného) hesla nebo více hesel popište své pocity, které máte při ohlédnutí za svým misijním působením (např. rozčarování, vztek, spokojenost, frustrace, smutek, hrdost apod.):

500

Co vám působení v misích dalo:

500

Co vám působení v misích vzalo:

500

Zdravotní analýza - byla u Vás diagnostikována některá forma PTSD (popř. - domníváte se, že by byla diagnostikována, pokud byste absolvoval/a příslušné vyšetření):

Zaregistroval(a) jste u sebe (v kontrastu od doby před odjezdem na misi) některý z následujících faktorů (označte všechny souhlasné faktory):

Aktuální rodinný stav:

Partnerský stav

Partnerská preference

Počet dětí:

Všechny Vaše děti s Vámi žijí ve společné domácnosti:

Máte pravidelný styk se všemi svými dětmi (pokud s vámi nežijí):

Došlo u Vás po odjezdu na první misi do současnosti ke změně rodinného stavu (rozvod, rozchod s vážným partnerem/partnerkou):

Ocitl(a) jste se někdy v době po návratu z první mise v krizové bytové situaci, takže jste se ocitl(a) na ulici nebo musel(a), byť po přechodnou dobu, žít na ubytovně, u přátel apod.:

Stávající bydlení:

Došlo u Vás po odjezdu na první misi do současnosti ke změně bydlení:

Jaký je Váš aktuální vztah s Vašimi bývalými životními partnery/partnerkami:

Jaký je Váš aktuální vztah s Vašimi dětmi:

Kolik máte skutečných přátel, s nimiž jste v pravidelném styku?

Kolik z Vašich skutečných přátel jsou lidé, které znáte z misí?

Zaregistroval(a) jste u sebe (v kontrastu s dobou před odjezdem na misi) některý z následujících faktorů (označte všechny souhlasné faktory):

Napište tři svá nejvroucnější přání:

500

Představte si, že můžete zpětně změnit až tři věci, které se ve Vašem životě odehrály. Heslovitě (pokud možno co nejstručněji) je pojmenujte:

500

Odjeli byste na misi znovu?

Odjeli byste na první misi znovu, s vědomím, co Vás následně bude čekat až po současnost?

Jste šťastný/šťastná?

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.