.

Sociálne siete

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Pohlavie:

Vyberte jednu odpoveď
2

Vek:

Použite iba číslice
3

Ako často používate sociálne siete?

Vyberte jednu odpoveď
4

Akú sociálnu sieť používate najčastejšie?

Vyberte jednu odpoveď
5

V koľkých rokoch ste prvýkrát navštívili sociálnu sieť?

Vyberte jednu odpoveď
6

V koľkých rokoch ste siete začali aktívne používat?

Vyberte jednu odpoveď
7

Pridávate na siete svoj vlastný obsah?

Vyberte jednu odpoveď
8

Na čo používate sociálne siete?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
9

Snažíte sa tráviť na sociálnych sieťach menej času?

Vyberte jednu odpoveď
10

Stretli ste sa na sociálnych sieťach už s kyberšikanou alebo hejtom?

Vyberte jednu odpoveď