.

Verbeterplan

Beste collega, in kader van onze verbeterplan hebben wij een enquête gemaakt om de samenwerking te versterken als team!  Met deze enquête krijgen wij inzicht in wat jullie missen qua samenwerking. 

Beveiligd
1

Weet je wat een gedragsvisite inhoud?

Graag een beschrijving!
2

Weet jij welke disciplines erbij horen?

3

Welk gedrag speelt er op de afdeling?

Graag zo concreet mogelijk
4

Weet jij waar je ons voor kan benaderen?

5

Vind je ons benaderbaar?

6

Wij willen graag meer samenwerking met collega's qua gedragsvisite

Heb je een idee hoe dit beter kan dan graag hieronder beschrijven.
7

Weet jij hoe je een cliënt inbrengt bij de gedragsvisite

8

Bij aanvang zorg word er een 0-meting van de cliënt gedaan voor de gedragsvisite

Weten jullie dat het aanspreekpunt deze invult? weet je waar je dit document kan vinden?
9

Hoe kijken jullie tegen de gedragsvisite aan en wat mis je hierin?

Concreet beschrijven
10

Heb jij een idee/tip hoe we de gedragsvisite anders kunnen invullen binnen Spikvoorde

11

Het levensverhaal van een client, heeft deze informatiewaarde voor jouw als hulpverlener

Graag concreet beschrijven
12

Op welk moment zou jij het formulier van het levensverhaal aan mantelzorger geven en wie zou dit kunnen doen?