Registrace na konferenci Osobní prosperita - cesta udržitelného rozvoje společnosti pod záštitou OSN // Registration to the conference: Personal prosperity- The Way for Sustainable Development in Society

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění Vaší přihlášky.

Please take a few minutes to fill your conference registration

Jméno a příjmení / Name and surname
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Firma - instituce / A company - an institution
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Email
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Počet rezervovaných míst / a number of registered participants
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Workshop ve 13:30 / workshop at 1:30 p.m.
Povinná odpověď

Workshop ve 14:40 / workshop at 2:40 p.m.
Povinná odpověď

GDPR: Odesláním dotazníku souhlasíte, aby yourchance o.p.s., IČ: 24717975 , zpracovávala Vaše uvedené osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.