Výživa sportovních a rekreačních koní

Vážené respondentky, vážení respondenti,

Dovoluji si Vás oslovit s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který se zaměřuje na rozdílnost a metodiku krmení koní sportovních vs rekreačních. 

Jsem studentkou 3. ročníku Vyšší odborné školy Prigo oboru Veterinářství a ve své absolventské práci na téma "Výživa sportovních koní" se zejména v praktické části budu těmito rozdíly zabývat. Budu také vyhodnocovat, zda jsou krmné dávky dostačující a jaký mají vliv na výkonnost koně. 

Dotazník je samozřejmě anonymní a dobrovolný.


Velmi Vám děkuji za spolupráci,

Barbora Šeligová 

Spustit dotazník teď