Wpływ rehabilitacji i aktywności fizycznej na poprawę jakości życia chorych na Zespół Marfana.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Nazywam się Małgorzata Białożyt. Jestem studentką IV roku fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Zamierzam napisać pracę magisterską poświęconą możliwościom poprawy jakości życia chorych na Zespół Marfana. Moim zdaniem istniejąca literatura na ten temat jest bardzo skromna, w związku z czym wypełniona poniższa ankieta bardzo pomogła by mi w napisaniu dobrej, solidnej pracy.

Mam nadzieję,że badania te pomogą szerokiemu gronu pacjentów, ich rodziną oraz opiekunom na zapoznanie się z najczęściej stosowanymi i najlepiej ocenianymi strategiami terapeutycznymi.Niewykluczone także, że niektórym pacjentom pomoże w wyborze optymalnej dla siebie terapii. Szczególnie w ankiecie tej kładę nacisk na "metody terapeutyczne".

Bardzo proszę Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

1 Płeć
Wymagana odpowiedź

2 Wiek
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

3 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

4 Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

5 W jakim wieku zdiagnozowano chorobę
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

6 Typ mutacji
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

7 Jakie występują u Pana/Pani objawy ze strony układu krążenia? (pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

8 Jakie występują u Pana/Pani objawy ze strony układu oddechowego? (pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

9 Jakie objawy występują u Pana/Pani ze strony układu mięśniowo-szkieletowego? (pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

10 Czy występują u Pana/Pani objawy ze strony innych układów t.j. wady narządu wzroku, wady ze strony układu nerwowego lub pokarmowego?
Wymagana odpowiedź

11 Czy był/a Pan/Pani poddawany/na operacji?
Wymagana odpowiedź

12 Jaka to była operacja?

Pozostało 250 znaków

13 Czy jest Pan/ Pani aktywna fizycznie?
Wymagana odpowiedź

14 Z jakich form aktywności Pan/Pani korzysta? (pytanie wielokrotnego wyboru)

15 Ile razy w tygodniu podejmuje Pan/Pani aktywność ruchową?

16 Ile przeciętnie trwa Pana/Pani wysiłek fizyczny?

17 Czy aktywność fizyczna wpływa na polepszenie Pana/Pani samopoczucia?

18 Co utrudnia Panu/Pani podejmowanie aktywności? (pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

19 Jak często korzysta Pan/Pani z zabiegów rehabilitacyjnych?
Wymagana odpowiedź

20 Z jakiego rodzaju rehabilitacji korzystał/ła Pan/ Pani? (pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

21 Od kiedy rozpoczęta została u Pana/Pani rehabilitacja?
Wymagana odpowiedź

22 Jakie miał/a Pan/ Pani zastosowane zabiegi fizykalne? (pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

23 Jakie pozytywne efekty odczuła Pan/Pani po zastosowaniu zabiegów fizykalnych? (pytanie wielokrotnego wyboru)

24 Czy podejmował/a Pan/Pani zabiegi fizjoterapeutyczne takie jak: (pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

25 Jakie pozytywne efekty odczuła Pan/ Pani po zastosowaniu tychże zabiegów fizjoterapeutycznych? (pytanie wielokrotnego wyboru)

26 Czy któryś z zabiegów okazał się dla Pana/Pani szczególnie skuteczny?

27 Czy bez podejmowania jakiejkolwiek rehabilitacji stan jakości Pana/ Pani życia odbiegałby od obecnego?

28 Czy uważa Pan/ Pani, że rehabilitacja wpływa na poprawę jakości życia?
Wymagana odpowiedź

29 Czy uważa Pan/Pani, że rehabilitacja w Zespole Marfana jest:
Wymagana odpowiedź

30 Jak ocenia Pan/Pani dostępność rehabilitacji w skali od 1(zła) do 5 (bardzo dobra)?
Wymagana odpowiedź

zła
bardzo dobra