Hodnotenie náročnosti práce s deťmi z prostredia MRK

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúcej krátkej ankety.

Ďakujem za ochotu a čas. Vaše odpovede budú spracované do vedeckej štúdie a prezentované na vedeckej konferencii CER v Hradci Králové.  Anketa je anonymná.

Spustiť dotazník