.

Exkurzia Londýn

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ktorý ročník navštevuješ?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

Bol si už v Londýne pred našou exkurziou?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Ako hodnotíš exkurziu?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Čo sa ti najviac páčilo?

5

Komunikoval si s cudzincom po anglicky?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

Napíš čo nové si sa počas exkurzie dozvedel a naučil:

7

Chcel by si aby škola aj naďalej organizovala takéto exkurzie do zahraničia?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí