Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032

Szanowni Państwo,

W ramach prowadzonego procesu konsultacyjnego chcemy poznać Państwa opinie na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2023-2032. Rewitalizacja, zgodnie z definicją z ustawową, to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Zgodnie z zasadami partycypacji, w czasie przygotowania gminnego programu rewitalizacji należy zapewnić mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się. W związku z tym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w krótkim badaniu ankietowym. 


Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023