.

Change Management

Wij zijn studenten van Fontys en werken aan een project bij Holla Advocaten om het dossierbeheerproces te optimaliseren. We richten ons hierbij op aspecten van changemanagement, zoals weerstand en veranderbereidheid. Om dit beter te begrijpen, willen we graag enkele vragen aan jullie stellen. We danken jullie bij voorbaat voor het invullen van de enquête en waarderen jullie reacties zeer.

Beveiligd
Vragen
1

In welke afdeling bent u werkzaam?

2

Wat is uw functietitel?

3

Hoelang werkt u bij Holla?

4

Hoe bezorgd bent u voor veranderingen in uw dagelijkse werkzaamheden als gevolg van de procesoptimalisatie?

Kies één of meer antwoorden
5

In hoeverre maakt u zich zorgen dat de procesoptimalisatie uw huidige functie negatief zal beïnvloeden?

Kies één of meer antwoorden
6

In hoeverre bent u het eens met de noodzaak van de voorgestelde procesoptimalisatie?

Kies één of meer antwoorden
7

In hoeverre bent u bereid om nieuwe vaardigheden te leren of kennis op te doen als onderdeel van de procesoptimalisatie?

Kies één of meer antwoorden
8

In hoeverre bent u op de hoogte van de problemen die er spelen binnen het dossierbeheerproces?

Kies één of meer antwoorden
9

Hoeveel vertrouwen heeft u in het leiderschapsteam om de procesoptimalisatie effectief te implementeren?

Kies één of meer antwoorden
10

Hoeveel vertrouwen heeft u in uw collega's om zich aan te passen aan de veranderingen door de procesoptimalisatie?

Kies één of meer antwoorden
11

Hoe bereid bent u om uw werkwijze aan te passen voor de procesoptimalisatie?

Kies één of meer antwoorden
12

Hoe waren uw eerdere ervaringen met veranderingen binnen de organisatie?

Kies één of meer antwoorden
13

In hoeverre voelt u dat uw collega's de procesoptimalisatie ondersteunen?

Kies één of meer antwoorden
14

Hoeveel invloed hebben uw collega's op uw mening over de procesoptimalisatie?

Kies één of meer antwoorden
15

Wat motiveert u het meest om deel te nemen aan de procesoptimalisatie?

Kies één of meer antwoorden
16

Wat zijn uw belangrijkste redenen voor mogelijke weerstand tegen de procesoptimalisatie?

Kies één of meer antwoorden
17

Hoe beïnvloedt de teamdynamiek uw houding ten opzichte van de procesoptimalisatie?

Kies één of meer antwoorden
18

Waar ligt vanuit uw perspectief de grootste uitdagingen/problemen binnen het proces?

19

Wat zou u helpen om uw vertrouwen in de procesoptimalisatie te vergroten?

20

Welke communicatiekanalen vindt u het meest effectief voor updates over de procesoptimalisatie?

21

Hoe zou vanuit uw perspectief het proces verbeterd kunnen worden?