Machinepark

Geachte Heer / Mevrouw,

Nu de voermaatregel afgeschoten is en de gesprekken met LNV muurvast zitten lijkt het ons een goed idee om eens via een andere weg te proberen de stikstofuitstoot uit de landbouw terug te dringen.

Wij denken dat er door het vervroegd uitfaseren van oude machines veel NOx winst te boeken is. Om uit te kunnen rekenen hoeveel precies vragen wij u deze enquête zorgvuldig in te vullen.

Met vriendelijke groet, 


Stikstofcollectief Flevoland 


 

Enquête starten