Zarządzanie wizerunkiem w social mediach Słupska

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

jestem studentką III roku Zarządzania Mediami w Krakowie. Piszę pracę dyplomową o mediach społecznościowych jako narzędziach do budowania i zarządzania wizerunkiem miasta na przykładzie Słupska. Proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Ułatwiłoby mi to niezmiernie pisanie pracy.

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Czy mieszka Pan/Pani w Słupsku bądź okolicy?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pan/Pani, że narzędzia w postaci mediów społecznościowych mają duży wpływ na kreowanie wizerunku miasta?
Wymagana odpowiedź

Których z tych portali odwiedza Pan/Pani najczęściej? Uporządkuj od najczęściej do najmniej
Wymagana odpowiedź

  • 1. Twitter
  • 2. Facebook
  • 3. Instagram
  • 4. Youtube
  • 5.
Pozostało 100 znaków

Który z tych portali Pana/Pani zdaniem będzie najlepszy do budowania wizerunku?
Wymagana odpowiedź

Jak Pan/Pani postrzega wizerunek Słupska?
Wymagana odpowiedź

Dlaczego pozytywnie/negatywnie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy informacje na portalach społecznościowych przyczyniają się do poszerzania wiedzy mieszkańców o mieście?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani zdaniem działania promocyjne w słupskich social mediach są prowadzone w sposób odpowiedni/wystarczający?
Wymagana odpowiedź

Czy odwiedza Pan/Pani jakieś profile w mediach społecznościowych związane z Słupskiem? Jeżeli tak to jakie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy jest coś co zmieniłby Pan/Pani w kreowaniu wizerunku miasta?

Pozostało 250 znaków