Školy-zamestnanci

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


Cieľom tohto dotazníka je získať informácie, ktoré nám pomôžu posúdiť zdravie zamestnancov a kvalitu vnútorného prostredia školy. Dotazník slúži len na výskumné účely.


Spustiť dotazník