.

šikana

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaké je tvoje pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik ti je let?

3

Do jaké třídy chodíš:

Vyberte jednu odpověď
4

Byl/a jsi někdy šikanován/a?

Vyberte jednu odpověď
5

Znáš někoho z tvého okolí kdo byl/je šikanovaný?

Vyberte jednu odpověď
6

Jak by ses zachoval/a, kdyby jsi viděl/a jak někdo někoho šikanuje?

7

Kdo se podle tebe většinou stává obětí šikany?

8

Jaký máš názor na šikanu?

Vyberte jednu odpověď