Marketingová komunikace Galerie Šantovky

Dobrý den,

jsem studentkou 5. ročníku Moravské vysoké školy v Olomouci a v rámci mé diplomové práce se zabývám analýzou marketingové komunikace nákupního centra Galerie Šantovka v Olomouci. Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplněné krátkého dotazníku, jehož vyplnění Vám zabere 5 minut. Dotazník je anonymní a výsledky dotazníkového šetření budou použity výhradně ke zpracování mé diplomové práce. Pokud není uvedeno jinak vždy označte pouze jednu odpověď. 

Děkuji, Jana Šprtelová 

Spustit dotazník teď