Powered by

Seminář: Klíčové trendy a legislativa v potravinářství 2024: Co musíte vědět

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění přihlášky na seminář.

SEMINÁŘ: Klíčové trendy a legislativa v potravinářství 2024: Co musíte vědět

Datum: 14.5. 2024 ( 09:00-15:30 )

Místo konání: Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7-Letná (změna místa konání v Praze vyhrazena) 


KURZOVNÉ VE VÝŠI 2 900 Kč včetně 21 % DPH (2396, 69 Kč bez DPH)

Bankovní účet: 107-7225270257/0100

Variabilní symbol: IČ vaší organizace

Informace pro příjemce:  : Jméno a příjmení účastníka


PŘIHLÁŠKU A KURZOVNÉ ZASÍLEJTE DO 07.05.2024, 23:59.

Zjistěte, co nového vás čeká v potravinářském průmyslu v roce 2024. V tomto roce čelíme řadě významných změn, od udržitelných potravinářských systémů a inovací v obalových materiálech až po regulace zaměřené na zlepšení životního prostředí a zdraví spotřebitelů. Naším cílem je poskytnout účastníkům přehled aktuálních trendů a legislativních novinek, které ovlivňují vše od malých start-upů po velké mezinárodní korporace v potravinářském průmyslu. Připojte se k nám pro den plný podnětných informací a příležitosti k navázání nových profesních kontaktů.

Kontakt: Magdaléna Hrubá, +420 725 916 891 , hruba@czpvi.cz

Kurzovné zahrnuje intenzivní 5-hodinový program, drobné občerstvení a nápoje.

Upozorňujeme, že seminář se uskuteční pouze za předpokladu, že se přihlásí dostatečný počet účastníků. Pokud nedosáhneme minimálního počtu, nabídneme náhradní termín. V případě, že vám ani tento alternativní termín nebude vyhovovat, zaručujeme možnost vrácení celého kurzovného ve výši 100%.

Spustit dotazník teď