Ankieta dotycząca strategii/procedur użytkowania sprzętu komputerowego w organizacjach skierowana do wyższej kadry managerskiej

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Poniższa ankieta dotyczy sposobów użytkowania sprzętu komputerowego w różnych firmach na rynku polskim. Ankieta skierowana jest do osób będących właścicielami, zarządami, wyższą kadrą managerską tychże organizacji, a jednocześnie użytkownikami służbowego sprzętu teleinformatycznego. Ankieta jest anonimowa i ma na celu zobrazowanie, w jaki sposób organizacje użytkują infrastrukturę teleinformatyczną, oraz czy owe użytkowanie jest uregulowane wewnętrznie. 


Dane zawarte w ankiecie będą po przetworzeniu wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby rozprawy doktorskiej pisanej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.


Z poważaniem,

Patryk Krajewski


Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023