Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Povedz to! 13-30 rokov

Zber odpovedí bol ukončený.

Milí mladí ľudia, keď vyplníte tento dotazník, naša organizácia - občianske združenie V.I.A.C – Inštitút na podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s Mestom Poprad - získa cenné a aktuálne informácie o vašom živote a niektorých vašich názoroch. Dotazník je anonymný a je určený pre mladých ľudí do 30 rokov žijúcich v meste Poprad. Prieskum je realizovaný v rámci projektu Povedz To!, ktorý je podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v programe Komunita pre mladých. Prosíme, aby ste sa prieskumu zúčastnili len raz.