Stoppen met rokken in het ziekenhuis

Geachte heer / mevrouw,

Hartelijk dank dat u de tijd neemt om deel te nemen aan dit interview.

Dit onderzoek heeft als doel om het belang van het stoppen met roken bij patiënten te benadrukken en te begrijpen welke interventies effectief kunnen zijn bij het ondersteunen van patiënten tijdens een opname binnen het ziekenhuis.

Uw input als verpleegkundige is van onschatbare waarde om een beter inzicht te krijgen in dit onderwerp.

Door middel van dit interview willen we graag meer te weten komen over uw ervaringen, perspectieven en succesvolle praktijken met betrekking tot het stoppen met roken en het bieden van ondersteuning aan patiënten.

We willen u erop wijzen dat uw deelname vrijwillig en vertrouwelijk is.

De resultaten van dit onderzoek zullen worden geanalyseerd, waarbij uw anonimiteit volledig wordt gegarandeerd.

Enquête starten