.

Gebruik van tolken bij een taalbarrière

Beste collega's,

Ik, Carlijn, ben momenteel bezig met het maken van een projectplan over het onderwerp taalbarrière en nog specifieker; inzet van tolken bij een taalbarrière. Om een beeld te krijgen van de feitelijke situatie, nodig ik jullie uit om deel te nemen aan deze enquête. Uw antwoorden helpen mij om de effectiviteit en de noodzaak van tolken in de klinische setting beter te begrijpen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.


Beveiligd
1

Wat is uw rol in de klinische setting?

Kies één of meer antwoorden
2

Hoelang werkt u al in de zorgsector?

Kies één of meer antwoorden
3

Hoe vaak maakt u gebruik van een tolk bij een taalbarrière?

Kies één of meer antwoorden
4

Voor welke talen heeft u het vaakst een tolk nodig?

Selecteer alle opties die van toepassing zijn
5

Welke soorten tolken gebruikt u meestal?

Kies één of meer antwoorden
6

Hoe beoordeelt u over het algemeen de kwaliteit van tolken die u heeft gebruikt?

Kies één antwoord
7

In hoeverre vindt u dat het gebruik van een tolk bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg die u kunt bieden?

Kies één antwoord
8

Wat zijn volgens u de grootste voordelen van het gebruik van tolken in een klinische setting?

Selecteer alle opties die van toepassing zijn
9

Wat zijn volgens u de grootste nadelen of uitdagingen van het gebruik van tolken in een klinische setting?

Selecteer alle opties die van toepassing zijn
10

Wat zou volgens u kunnen verbeteren aan de huidige tolkendiensten in uw klinische setting?

Open vraag
11

Zou u vaker gebruik maken van tolken als deze gemakkelijker beschikbaar waren?

Kies één antwoord
12

Heeft u verdere opmerkingen of suggeties over het gebruik van tolken in een klinische setting?

Open vraag