Chybné držanie tela u detí v predškolskom veku a možnosti jeho ovplyvnenia

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník