.

Sebevědomí a sebeláska

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Sebevědomí a sebeláska
1

Kolik Vám je let?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak moc sebevědomý/á jste?

Vyberte jednu odpověď
4

Jak často se cítíte sebevědomě ve svých schopnostech?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak často o sobě přemýšlíte negativně, přísně, zle?

Vyberte jednu odpověď
6

Zakládáte svou sebehodnotu na základě názorů ostatních lidí?

Vyberte jednu odpověď
7

Dokážete přijmout konstruktivní kritiku, aniž by to narušilo Vaše zdravé sebevědomí?

Vyberte jednu odpověď
8

Kdo Vás naučil sebelásce a zdravému sebevědomí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

V jakém prostředí jste vyrůstal/a jako dítě?

Vyberte jednu odpověď
10

Jak ovlivnila sociální média Vaše seběvodmí?

Vyberte jednu odpověď
11

Brání Vám vaše sebevědomí dělat to, co byste chtěli?

Vyberte jednu odpověď
12

Co děláte pro zvýšení sebevědomí?

13

Pracujete na svém sebevědomí?

Vyberte jednu odpověď