.

Pripomienky a návrhy pracovníkov RUDOS RUŽOMBEROK

Spätná väzba je pre nás dôležitá, preto sme sa rozhodli začať pravidelný zber Vašich návrhov na zlepšenia a pripomienok k negatívam, ktoré vnímate vo firme! Okrem toho však môžete udeliť aj pochvalu kolegovi či celému tímu, alebo niečomu, čo sa osvedčilo a funguje dobre. 


Kto bude zbierať tieto návrhy?

Prvotný zber zabezpečí oddelenie HR 1x mesačne.

Kto rozhodne či sa budú riešiť?

HR informuje a preberie všetky podnety buď s príslušným vedúcim oddelenia, ktorého sa týkajú alebo priamo s výkonným riaditeľom. Spolu rozhodnú o výbere a termínoch riešenia návrhov.

 

Zabezpečené
Pripomienky a návrhy pracovníkov RUDOS RUŽOMBEROK
1

Výber oddelenia, ktorého sa podnet týka

Vyberte, či sa Váš podnet týka celej firmy, konkrétneho oddelenia alebo konkrétneho človeka. Môžete vybrať aj viac oddelení. Ak chcete napr podať sťažnosť na konkrétneho človeka, môžete vybrať jeho oddelenie, na ktorom pracuje a tiež možnosť "konkrétny pracovník"
2

Kto podáva podnet

Môžete uviesť svoje meno alebo viaceré mená, ak podávate podnet za skupinu alebo podať podnet anonymne (stačí len vpísať "anonymne")
3

Váš e-mail

Ak chcete byť o riešení podnetu informovaný, napíšte nám svoj e-mail, ak nemáte pracovný. Inak Vás budeme informovať buď osobne alebo na pracovný email.
4

Výber typu podnetu

Vyberte prosím 1 možnosť typu podnetu. Ak potrebujete podať viacero podnetov, vyplňte dotazník za každý zvlášť. Upozornenie alebo sťažnosť pre ne-efektivitu, porušovanie pravidiel a smerníc, negatívne správanie, podmienky pracovného prostredia, pracovné postupy a pod Návrh na zlepšenie pre inovácie, drobné zlepšenia pracovného prostredia, postupov a pod. Návrh na pochvalu (kolegu, vedúceho, tímu, oddelenia, dobrej praxe a pod..) alebo niečo iné - bližšie opíšte neskôr.
5

Opis podnetu

Napíšte čo najkonkrétnejšie: Čo, kto, kedy, kde, ako, prečo a pod - čím lepšie podnet opíšete, tým skôr ho budeme vedieť identifikovať a riešiť. Ďakujeme veľmi pekne, o riešení Vášho podnetu Vás budeme čím skôr informovať.