Spokojnosť zamestnancov úradov samosprávnych krajov

Dobrý deň, som študentka tretieho bakalárskeho ročníka na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v študijnom programe verejná správa. Dotazník slúži na zber dát k bakalárskej práci s názvom: Kompetencie zamestnancov úradov samosprávnych krajov a výkon ich činnosti na Slovensku. Dotazník slúži na prieskum spokojnosti zamestnancov na úradoch samosprávnych krajov. Pozostáva z otázok s možnosťou výberu jednej odpovede a z otvorených otázok. Cieľom dotazníka je identifikovať nedostatky a zhromaždiť prípadné návrhy na zlepšenia pracovného prostredia. Dotazník je anonymný. Ďakujem za Vašu úprimnú spätnú väzbu, ktorá nám pomôže lepšie porozumieť podmienkam Vášho pracovného prostredia.

Spustiť dotazník