Enkät studie

Hej,


Jag studerar pedagogik B och har i uppgift att göra en mindre enkätundersökning i syfte att få testa hur arbetet med enkätstudier går till. I denna enkät vill jag undersöka om pedagoger i förskolan anser sig ha tillräckliga förutsättningar för att arbeta med digitala verktyg. Dina svar är helt anonyma.

Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023