Mnichovo Hradiště | Ostrov svaté Anny

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který poslouží k sestavení omalovánkového průvodce naším městem.

Děkujeme!

OBLAK

Mnichovo Hradiště je plné krásných a zajímavých staveb. Vyberte prosím dvě možnosti, případně vypište váš tip.
Povinná odpověď

V areálu zámku se nachází a mne stále okouzlují (dvě možnosti):
Povinná odpověď

Vyberte dvě možnosti ze sakrálních památek. Případně doplňte, tu která vám chybí.
Povinná odpověď

V Mnichově Hradišti působila řada velmi zajímavých a úspěšných firem místních podnikatelů (převážně před 2. světovou válkou). Některé se proslavily až později. Kterou byste jako raritní vyzdvihli? A nebo byste raději vybrali některou z technických památek? Vyberte dvě.
Povinná odpověď

Milujete přírodu Mnichova Hradiště či jeho blízkého okolí? Pojďte doporučit návštěvníkům města či regionu, kam u nás na výlet nebo na vycházku. Vyberte dvě možnosti:
Povinná odpověď

Sportovní vyžití či spolky mají u nás velkou tradici. Jsem pyšný/pyšná na (jedna možnost):
Povinná odpověď

Ve městě se pořádá řada společenských akcí, trhů, koncertů... Ze všech bych chtěl/chtěla vyzdvihnout (napište jednu):
Povinná odpověď

Naše město bylo ovlivněno řadou úspěšných rodáků nebo osobností, které jej pomáhali formovat. Prosím vyberte dvě, které jsou pro MH charakteristické, případně připište vlastní tip:
Povinná odpověď

Pokud jsme na něco v dotazníku zapomněli, napište TO. Pokud tomu tak není, jen proškrtněte a posléze odešlete dotazník. Ještě jednou děkujeme za VÁŠ ČAS a spolupráci:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků