Vyhledávání, výběr a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti

Dobrý den, Ahoj,

V rámci psaní své diplomové práce na téma „Vyhledávání, výběr a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti“ bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníkového šetření. Odpovědi jsou anonymní a budou využity pouze jako podnět ke zpracování praktické části mé diplomové práce.


Dotazník obsahuje 22 otázek a vyplnění zabere maximálně 5 minut.

Předem moc děkuji za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku.  

Spustit dotazník teď