.

Kwestionariusz dla rodziców - TUS

Drogi Rodzicu, Ty najlepiej znasz swoje Dziecko. 

Twoje odpowiedzi są niezbędne, abyśmy mogły poznać Twoje Dziecka oraz jego możliwości i potrzeby emocjonalno-społeczne.

Zabezpieczony
1

Imię i nazwisko dziecka

2

Data urodzenia Dziecka

Wybierz datę
3

SŁUCHANIE: Czy twoje dziecko słucha, gdy inni mówią i stara się zrozumieć to, co jest mówione?

Wybierz jedną odpowiedź
4

MÓWIENIE MIŁYM GŁOSEM: Czy twoje dziecko rozmawia z innymi w miły sposób?

Wybierz jedną odpowiedź
5

MÓWIENIE ODWAŻNYM GŁOSEM: Czy twoje dziecko używa odważnego lub asertywnego tonu głosu podczas konfliktu z innym dzieckiem?

Wybierz jedną odpowiedź
6

MÓWIENIE "DZIĘKUJĘ": Czy twoje dziecko mówi dziękuję lub w inny sposób daje do zrozumienia, że docenia pomoc czy przysługę ze strony innych?

Wybierz jedną odpowiedź
7

PROSZENIE O POMOC: Czy twoje dziecko prosi w akceptowany sposób o pomoc, kiedy jej potrzebuje?

Wybierz jedną odpowiedź
8

PROSZENIE O PRZYSŁUGĘ: Czy twoje dziecko prosi innych o przysługę w akceptowany sposób?

Wybierz jedną odpowiedź
9

ZADAWANIE PYTAŃ: Czy twoje dziecko zadaje pytania, gdy czegoś nie rozumie?

Wybierz jedną odpowiedź
10

DZIAŁANIE WEDŁUG WSKAZÓWEK: Czy twoje dziecko rozumie udzielane mu wskazówki i kieruje się nimi?

Wybierz jedną odpowiedź
11

DOŁOŻENIE WSZELKICH STARAŃ: Czy twoje dziecko podejmuje próby wykonania zadania pomimo trudności zamiast poddawać się?

Wybierz jedną odpowiedź
12

PRZERYWANIE KOMUŚ: Czy twoje dziecko, gdy jest to potrzebne, przerywa w odpowiedni sposób?

Wybierz jedną odpowiedź
13

ROZUMIENIE INNYCH: Czy twoje dziecko prosi innych o przysługę w akceptowany sposób?

Wybierz jedną odpowiedź
14

PRZYŁĄCZANIE SIĘ: Czy twoje dziecko wykorzystuje akceptowalne sposoby przyłączania się do grupy trwającej aktywności?

Wybierz jedną odpowiedź
15

CZEKANIE na swoją kolej: Czy twoje dziecko czeka na swoją kolej podczas zabawy z innymi lub w trakcie zajęć?

Wybierz jedną odpowiedź
16

DZIELENIE SIĘ: Czy twoje dziecko dzieli się większością przedmiotów i zabawek z rówieśnikami?

Wybierz jedną odpowiedź
17

OFEROWANIE POMOCY: Czy twoje dziecko rozpoznaje, gdy ktoś potrzebuje lub chce pomocy i oferuje ją?

Wybierz jedną odpowiedź
18

ZAPRASZANIE DO ZABAWY: Czy twoje dziecko zaprasza inne dzieci do swoich zabaw?

Wybierz jedną odpowiedź
19

GRANIE: Czy twoje dziecko zachowuje się w sprawiedliwy sposób podczas zabawy z rówieśnikami?

Wybierz jedną odpowiedź
20

POZNAWANIE SWOICH UCZUĆ: Czy twoje dziecko potrafi rozpoznawać swoje uczucia?

Wybierz jedną odpowiedź
21

RADZENIE SOBIE Z POMINIĘCIEM: Czy twoje dziecko radzi sobie z odsunięciem od jakiejś aktywności bez utraty kontroli i okazywanie niezadowolenia?

Wybierz jedną odpowiedź
22

PROSZENIE O ROZMOWĘ: Czy twoje dziecko wyraża swoją złość słowami?

Wybierz jedną odpowiedź
23

RADZENIE SOBIE ZE STRACHEM: Czy twoje dziecko, gdy się boi, potrafi określić przyczynę strachu i radzi sobie z nim w akceptowany sposób?

Wybierz jedną odpowiedź
24

ROZPOZNAWANIE CZYICHŚ UCZUĆ: Czy twoje dziecko potrafi ocenić, co czuje inna osoba na podstawie jej słów?

Wybierz jedną odpowiedź
25

OKAZYWANIE SYMPATII: Czy twoje dziecko okazuje w akceptowany sposób, że kogoś lubi?

Wybierz jedną odpowiedź
26

RADZENIE SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ: Czy twoje dziecko wykorzystuje akceptowane sposoby do wyrażania swojej złości?

Wybierz jedną odpowiedź
27

DECYDOWANIE, CZY ZACHOWANIE JEST SPRAWIEDLIWE: Czy twoje dziecko trafnie ocenia, co jest, a co nie jest sprawiedliwe?

Wybierz jedną odpowiedź
28

AKCEPTOWANIE KONSEKWENCJI: Czy twoje dziecko akceptuje konsekwencje swojego zachowania bez wpadania w złość lub zamartwiania się?

Wybierz jedną odpowiedź
29

RADZENIE SOBIE Z POPEŁNIANIEM BŁĘDÓW: Czy twoje dziecko przyznaje się do popełnianych błędów bez zdenerwowania?

Wybierz jedną odpowiedź
30

MÓWIENIE PRAWDY: Czy twoje dziecko reaguje uczciwie w konfrontacji z zachowaniami negatywnymi?

Wybierz jedną odpowiedź
31

RADZENIE SOBIE Z PRZEGRYWANIEM: Czy twoje dziecko akceptuje przegraną bez wpadania w gniew lub zamartwiania się?

Wybierz jedną odpowiedź
32

CHĘĆ BYCIA PIERWSZYM: Czy twoje dziecko godzi się z zajęciem innego miejsca niż pierwsze w grze lub działaniu?

Wybierz jedną odpowiedź
33

ODMAWIANIE: Czy twoje dziecko mówi „nie” w akceptowalny sposób, kiedy nie chce czegoś zrobić lub kiedy zrobienie czegoś może wpędzić je w kłopoty?

Wybierz jedną odpowiedź
34

AKCEPTOWANIE ODMOWY: Czy twoje dziecko akceptuje odmowę bez demonstrowania niezadowolenia?

Wybierz jedną odpowiedź
35

DECYDOWANIE, CO ROBIĆ: Czy twoje dziecko samo rozpoczyna akceptowalne aktywności, kiedy się nudzi?

Wybierz jedną odpowiedź
36

O czym jeszcze chciałbyś/ chciałabyś nas poinformować?