Výcvik ochrany proti CBRN

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku. Výsledky budou součástí mé bakalářské práce na téma: Druhy výcviků ochrany proti CBRN ve světě a jejich využitelnost u záchranných složek v ČR. Cílem této bakalářské práce je poskytnout komplexní analýzu druhů výcviků proti CBRN hrozbám v ČR a zahraničí.

Spustit dotazník teď