Dotazník k Integrované strategii rozvoje území MAS Podbrdsko - pro občany

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Díky němu zjistíme, jaké problémy a příležitosti Vy, jakožto občané žijící na území Místní akční skupiny Podbrdsko pociťujete. Na základě podnětů, které od Vás obdržíme, bude zpracovaná Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ) MAS Podbrdsko. ISRÚ je dokument, podle něhož budou v následujících letech čerpány finanční prostředky z Evropské unie pro náš region. Vaše odpovědi budou při tvorbě tohoto dokumentu velmi důležité, věnujte prosím několik minut vyplnění dotazníku a podpořte tak rozvoj svého okolí.

Za MAS Podbrdsko Markéta Balková, předsedkyně

Spustit dotazník