Powered by

Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnej služby NDC, ich príbuzných a známych

Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka.

Našim cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby. Týmto dotazníkom mapujeme Vašu spokojnosť, prípadne nespokojnosť s našou prácou v Centre pomoci človeku Trnava, v nízkoprahovom dennom centre (NDC).

Dotazník je anonymný. Pre zachovanie anonymity nám dotazník môžete vypísať na našej webovej stránke kliknutím na link alebo si dotazník stiahnuť vo formáte Word dokumentu. Vypísaný dotazník nám, prosím, zašlite poštou, vhoďte do našej poštovej schránky alebo do schránky pre anonymné podnety, ktorá je umiestnená pri vstupe do sídla Trnavskej arcidiecéznej charity, Hlavná 43, Trnava. Prosíme o Váš subjektívny názor. Vaše postrehy, nápady a pripomienky sú prínosom pre našu prácu a snahu zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Zber dotazníkov bude prebiehať od 01.08. – 30.10.2020 a následne bude vyhodnocovaný. O výsledkoch budeme informovať na našej webovej stránke a na nástenke pre klientov v Centre pomoci človeku Trnava.

Spustiť dotazník