UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Współczesne reedycje komiksów z PRL-u

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni państwo, jestem studentką Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przeprowadzam ankietę na potrzeby mojej pracy magisterskiej dotyczącej „Współczesnych reedycji komiksów z PRL – u”. Ankieta jest anonimowa, a wszelkie dane w niej zawarte będą wykorzystane w pracy.

Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas.

Kinga Marchwiak

1. Czy czytał/ła Pan/Pani kiedyś komiksy?

2. Czy obecnie czyta Pan/Pani komiksy? (Jeżeli odpowiedź będzie przecząca proszę przejść do pytania 10).

3.Jakie komiksy lubi Pan/Pani czytać? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź).

4.Co najbardziej lubi Pan/Pani w komiksach?

5.Czy czytał Pan/Pani którąś z poniższych serii komiksowych? (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)

6. Czy polecił/łaby Pan/Pani komuś przeczytanie któregokolwiek z powyższych komiksów?

7. Którego z bohaterów komiksu z czasów PRL – u zapamiętał/ła Pan/Pani najlepiej i dlaczego?

Pozostało 250 znaków

8.Czy czytał/ła Pan/Pani wyżej wymienione serie komiksowe z czasów PRL – u wznowione po 1990 roku? (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)

9. Gdzie zaopatruje się Pan/Pani w komiksy? (Można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź).

10.Czy Pani/Pana zdaniem wznowienia komiksów z PRL – u przy pozostawieniu ówczesnych realiów historycznych będą zrozumiałe dla współczesnych odbiorców?

11.Co sądzi Pan/Pani o stronie graficznej wznowień komiksów z PRL – u?

Pozostało 250 znaków

12.W 2013 roku komiks Macieja Sieńczyka pt. Przygody na bezludnej wyspie otrzymał nominację do nagrody literackiej „Nike”. Co uważa Pan/Pani o przyszłości polskiego komiksu, w świetle tego wydarzenia?

Pozostało 250 znaków

METRYCZKA

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Zawód
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź