Povědomí žen na středních a vysokých školách o preventivních gynekologických prohlídkách a jejich využití

Dobrý den,

Jmenuji se Karolína Adlerová a jsem studentkou třetího ročníku na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně oboru Porodní asistence. Má Bakalářská práce je na téma Povědomí žen na středních a vysokých školách o preventivních gynekologických prohlídkách a jejich využití. Formou sběru dat jsem zvolila dotazník. Vyplnění dotazníku Vám zabere méně jak 10 minut. Dotazník obsahuje 21 otázek, kde zakřížkujete odpověď, kterou jste zvolila. Některé otázky mají i podotázky, kde napíšete tiskacím písmenem odpověď, a jinde jsou otázky, kde můžete vybrat více odpovědí.

Spustit dotazník teď