Ankieta dotycząca zdiagnozowania zjawiska przemocy domowej oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców z terenu Gminy Świekatowo (badanie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świekatowie, wyniki badań będą zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2027

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Prosimy o poświęcenie kilku minut
na wypełnienie poniższej ankiety.

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023