Studium potřeb

Cílem tohoto dotazníku je zachytit potřeby studujících se specifickými vzdělávacími potřebami na ŠAVŠ a následné zajištění těchto potřeb přizpůsobením studia jednotlivým studentům vzhledem k jejich individuálnímu postižení či zdravotnímu znevýhodnění.


Dotazník je zcela anonymní.


Vyplnění dotazníku Vám bude trvat maximálně 10 minut.


Informace získané z dotazníkového šetření budou použity pouze pro interní a výzkumné účely ŠAVŠ. 

Spustit dotazník teď