.

Grafiki

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Czas Pracy
1

Czy wolałbyś/wolałabyś aby grafiki były przygotowywane z miesięcznym wyprzedzeniem, czy trzymiesięcznym ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi