Powered by

Dutch Early Nurse Worry Indicator Score (DENWIS)

Beste respondent, 

Mijn naam is Britt Slootmaker en ik ben vierdejaarsstudent HBO-Verpleegkunde. Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerstage op de Acute Opname Afdeling. Als onderdeel van mijn afstudeerproject schrijf ik een adviesrapport over de implementatie van de Dutch Early Nurse Worry Indicator Score (DENWIS).

DENWIS geeft verpleegkundigen een instrument in handen om gestructureerd en volledig signalen van een niet-pluisgevoel of klinische verslechtering te rapporteren en te communiceren om op deze manier bij te dragen aan het voorkomen van verdere verslechtering (verdere uitleg volgt in de enquête).

Een grote daarbij komende vraag is nu hoe verpleegkundigen de DENWIS zo kunnen gebruiken dat het geen extra werklast oplevert, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom heb ik ook jullie input nodig!

Zouden jullie deze vijf minuut-durende enquête willen invullen die bij de mail is toegevoegd? 

De verzamelde gegevens zijn anoniem en worden enkel gebruikt voor dit onderzoek. De enquête sluit 2 april!

Bij een respons >60% volgt een lekkere versnapering :)

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Britt 

Enquête starten