Milí Košičania,

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do dotazníkového prieskumu. Výsledky dotazníka budú využité na lepšie zacielenie plánovaných aktivít mesta Košice s aktívnou účasťou širokej verejnosti.

Dôležitý je pre nás názor a postoj každého obyvateľa.

Za Vašu ochotu a čas Vám vopred ďakujeme!

Karpatský rozvojový inštitút a Mesto Košice

Vyplnenie dotazníka trvá približne 10 minút. Dotazník obsahuje 20 tematických a 12 identifikačných otázok. Takmer všetky otázky majú povinný charakter a odpovede je možné zadávať len v uvedenom poradí.

Spustiť dotazník