.

ZSV výzkum - potetovaní lidé

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Kolik je Vám let?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jaké je Vaše vzdělání?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Jaký je Váš názor na potetovaných lidí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
question image
5

Vzbuzují ve Vás potetovaní lidé nějaké emoce?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Myslíte si, že jsou potetovaní lidé ve společnosti diskriminováni? Pokud ano, jak.

7

Přijali byste do práce potetovaného člověka?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Mají dle Vašeho názoru potetovaní lidé větší sklon k páchání kriminality?