.

Přihláška na příměstský tábor LHK Jestřábi Prostějov

Dobrý den, zde můžete přihlásit své dítě ve věku 6-10 let na příměstský tábor pod vedením Matouše Venkrbce, který se bude konat v srpnu na dva turnusy.


Cena je stanovena na 2900 Kč a zahrnuje:

- osmihodinový program každý den po dobu pěti dní

-  pitný režim

- jídlo: oběd + dvě svačiny

- pomůcky a hokejové vybavení


Zabezpečeno
Přihláška
1

Jméno a příjmení dítěte:

2

Datum narození dítěte:

Použijte pouze číslice
3

Trvalé bydliště:

4

Zdravotní pojišťovna dítěte:

5

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

6

Telefonní číslo na zákonného zástupce:

Použijte pouze číslice
7

Email na zákonného zástupce:

Napište e-mail ve správném formátu
8

Výška dítěte (v cm):

Použijte pouze číslice
9

Hokejová/ bruslařská dovednost:

Vyberte jednu odpověď
10

Hokejová výstroj:

Vyberte jednu odpověď
11

Alergie, zdravotní nebo výživové omezení dítěte:

12

Je ještě něco dalšího, co bychom měli vědět?