.

enquête 'vergeten ziektes'

Geachte Heer / Mevrouw, Deze enquêtevragenlijst helpt ons bij het onderzoeken van de aanleiding waarom ouders hun kinderen niet of minder vaak laten vaccineren tegen 'vergeten ziektes', en hoe social media hierbij een rol speelt. Alvast bedankt

Beveiligd
1

Wat is uw leeftijd?

Kies één antwoord
2

Bent u een ouder/verzorger van kinderen onder de 18 jaar?

Kies één antwoord
3

Heeft u uw kind(eren) laten vaccineren tegen 'vergeten ziektes' zoals mazelen, bof, rodehond, etc.?

Kies één antwoord
4

Zo ja, wat waren de belangrijkste redenen om uw kind(eren) te laten vaccineren?

Kies één antwoord
5

Zo nee, wat zijn de belangrijkste redenen waarom u uw kind(eren) niet heeft laten vaccineren?

Kies één antwoord
6

Welke social media platforms gebruikt u regelmatig?

Kies een antwoord
7

Hoe vaak komt u informatie over vaccinaties tegen op social media?

Kies één antwoord
8

Hoe beïnvloedt de informatie die u op social media ziet uw mening over vaccinaties?

Kies één antwoord
9

Bent u van mening dat de informatie over vaccinaties op social media over het algemeen betrouwbaar is?

Kies één antwoord
10

Heeft u suggesties over hoe de informatie over vaccinaties op social media verbeterd kan worden om ouders beter te informeren?