Programutvärdering

Denna enkät är både en utvärdering och en reflektion för dig själv angående hur ditt mående har utvecklats under programmets gång. Det är därför viktigt att du avsätter lite tid för att göra den. Ta fram dina reflektioner från programmets start och jämför dina tankar och ditt mående då med nu.

Starta en Enkät Nu