Využitie informačno-komunikačných technológií pri rozvoji matematických predstáv v materskej škole

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. 

Spustiť dotazník