.

Problematika psychické zátěže u zdravotních sester

Dotazník pro sestry vybraných oddělení Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. Z

Vážené respondentky, Vážení respondenti

Dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění toho dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma „Problematika psychické zátěže u zdravotních sester“

Dotazník je určený pro zdravotní sestry, které pracují na oddělení interním, chirurgickém a jednotce intenzivní péče.

Předem Vám děkuji za váš čas a ochotu

David Kuchárik, student Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Zabezpečeno
1

Jste?

2

Kolik vám je ?

Vyberte jednu odpověď
3

Jaký je váš rodinný stav ?

Vyberte jednu odpověď
4

Délka Vaší praxe ve zdravotnictví

Vyberte jednu odpověď
5

Vaše současné pracoviště

Vyberte jednu odpověď
6

Délka vaší praxe na pracovišti

Vyberte jednu odpověď
7

Jaké je Vaše postavení

Vyberte jednu odpověď
8

Při práci mívám často pocit časového tlaku

Vyberte jednu odpověď
9

Jste spokojena/ý na svém oddělení ?

Vyberte jednu odpověď
10

Jste spokojený/á se svou prací

Vyberte jednu odpověď
11

Práce mě neuspokojuje, chodím do ní nerad(a)

Vyberte jednu odpověď
12

Práce mě velmi psychicky zatěžuje pro vysokou zodpovědnost spojenou se závažnými důsledky

Vyberte jednu odpověď
13

Práce je málo zajímavá, duševně je spíše otupující

Vyberte jednu odpověď
14

V práci mám často problémy s konflikty, od nichž se nemohu odpoutat ani po skončení pracovní doby

15

Při práci udržuji jen s námahou pozornost, protože se po dlouhou dobu nic nového neděje

Vyberte jednu odpověď
16

Práce je psychicky tak náročná, že po několika hodinách cítím nervozitu a rozechvěnost

Vyberte jednu odpověď
17

Po několika hodinách mám práce natolik dost, že bych chtěl(a) dělat něco jiného

Vyberte jednu odpověď
18

Práce je psychicky tak náročná, že po několika hodinách cítím únavu a ochlablost

Vyberte jednu odpověď
19

Práce je psychicky tak náročná, že je velmi obtížné dělat ji po léta se stejnou výkonností

Vyberte jednu odpověď
20

Jakým způsobem snižujete své psychické napětí z práce

Vyberte jednu nebo více odpovědí
21

Měl(a) byste zájem o vzdělávací akci na téma uvolnění psychického napětí a zátěže ?

Vyberte jednu odpověď
22

Pokud jste odpověděl(a) v minulé otázce Ano, uveďte co přesněji by Vás zajímalo