.

Związek depresji, lęku, stresu a samoocena wśród młodych dorosłych

Szanowni Państwo, Zapraszam do udziału w badaniu, które ma na celu zrozumienie różnorodności doświadczeń związanych ze stanem zdrowia psychicznego oraz samooceną. Państwa uczestnictwo w tej ankiecie jest kluczowe dla zrozumienia wpływu różnych czynników na dobrostan psychiczny młodych dorosłych. Ankieta składa się z trzech części: Kwestionariusza DASS-21 mierzącego poziom depresji, lęku i stresu; Skali Samooceny SES M. Rosenberga, oceniającej poczucie własnej wartości; oraz dodatkowych pytań socjodemograficznych.Proszę odpowiedzieć na każde stwierdzenie w sposób, który najbardziej odzwierciedla Państwa doświadczenia w ostatnim tygodniu. 

Nie ma dobrych czy złych odpowiedzi, ważne jest Państwa uczciwe i spontaniczne zaznaczanie odpowiedzi. 

Zebrane informacje będą przetwarzane anonimowo i wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.
Dziękuje za poświęcony czas i cenne opinie.

Zabezpieczony
Związek depresji, lęku, stresu a samoocena wśród młodych dorosłych
1

Kwestionariusz DASS-21

Proszę przeczytać każde stwierdzenie i zaznaczyć cyfrę 0, 1, 2 lub 3, która wskazuje, jak bardzo dane stwierdzenie odnosi się do Ciebie w okresie ostatniego tygodnia. Nie ma dobrych lub złych odpowiedzi. Nie zastanawiaj się zbyt długo nad odpowiedzią. Cyfry oznaczają: 0 - Nie odnosiło się to do mnie w ogóle 1 - Odnosiło się to do mnie w pewnym stopniu lub przez pewien czas 2 - Odnosiło się to do mnie w dużym stopniu lub przez długi czas 3 - Odnosiło się to do mnie w bardzo dużym stopniu lub przez większość czasu
Związek depresji, lęku, stresu a samoocena wśród młodych dorosłych
2

Skala Samooceny SES

Poniżej znajdują się różne stwierdzenia, które odnoszą się do dwóch przekonań o sobie. Wskazuj, w jakim stopniu zgadzasz się bądź nie zgadzasz się z każdym z tych twierdzeń, wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
Związek depresji, lęku, stresu a samoocena wśród młodych dorosłych

Dane demograficzne i inne

3

Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
4

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
5

Miejsce zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź
6

Wykształcenie rodziców/opiekunów prawnych:

najwyższe ukończone
7

Sytuacja rodzinna

Wybierz jedną odpowiedź
8

Czy palisz papierosy?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Czy spożywasz alkohol?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy uprawiasz regularnie aktywność fizyczną?

(co najmniej 3 razy w tygodniu przez 30 minut)
11

Ile czasu średnio dziennie spędzasz przed ekranem komputera/smartfona/tabletu?

(łącznie)
12

Czy w ciągu ostatniego roku korzystałeś/aś z pomocy psychologa lub psychiatry?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Średnia końcowa ocen w szkole średniej:

lub ostatnia znana

Dziękuje za wypełnienie ankiety!